Tuesday, December 12, 2017

POLICE ASSISTANCE CENTER 2, NAINAGORARAN

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Inauguration & Blessing ti PNP Police Assistance Center  (Substation 2)  iti Cabugao Municipal Police Station a naipasdek  iti igid ti Kalsada Nasional, Barangay Sagayaden Sur, Cabugao, Ilocos Sur idi Disiembre 1, 2017 a nangkulminar iti selebrasion ti panagkasangay ni Mayor Josh Edward S. Cobangbang.


Indauluan ni Mayor Josh Edward  ken ni PNP  Cabugao Chief of Police, PSI Jeffrey P. Carbajosa iti pannakagetteng ti ribbon ken binendisionan ni Rev. Fr. Rex Rilveria, Assistant Parish Priest ti Roman Catholic Church ti ili a Cabugao, Ilocos Sur ti baro a pasdek  ken inimatangan dagiti Opisiales ti Ili ken ti Barangay, Department Heads ti LGU-Cabugao, LGU-Employees ken dagiti lumugar ti Barangay Sagayaden iti nasao nga inagorasion.

Ti nadakamat a PNP-Substation ket kangrunaan a maserbisyuanna dagiti Barangay iti Sagayaden (Norte/Sur)  Pila ken ti  Cuancabal). # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment