Saturday, June 30, 2012

MAUDI A DUTY TI NGO NURSES ITI BRGY. BACLIG ITA A LAWAS

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti panageksamen dagiti NGO Nurses ti Marie Stopes International kadagiti kababaihan ti Brgy. Baclig, Cabugao, Ilocos Sur ita a Hunio 30, 2012. Pinansangbay  ni On-Duty Chief Tanod Arian Segui dagiti sangaili iti Barangay Hall ket dagus a nagtrabaho dagiti Nurses apaman a simmangpet dagiti agparikna nga inna ken babbai.


Timmarabay met da Brgy. Captain Ely S. Savella, Brgy. Treasurer  Veronica S. Pacag ken Mrs. Gloria T. Segui, Barangay Health Worker  kadagiti sangaili.

Idauluan ni Brgy. Captain Ely S. Savella dagiti kabarangayanna nga agyaman iti  Gobierno Munisipal ta simmangbay dagitoy a pagimbagan a mangtaming kadagiti pakaseknan dagiti  babbai. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment