Wednesday, February 29, 2012

MAINAYON A MAKINARIA, NAISANGPET

Cabugao, Ilocos Sur – Naisangpet ti ginatang ti Munisipio a  Grader babaen ti panangilungalong ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. idi Pebrero 28, 2012 ditoy mismo nga arubayan ti Municipal Hall.

Mausar daytoy a ramit iti pannnakasimpa dagiti  kalsada a saan  pay a nakongkreto ken katulongan ti buldoser iti pannakalukat ken pannakakadas dagiti baro a kalsada ken kanaigna a pakasapulan ti LGU iti matrabaho iti babaen ti makinaria. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment