Tuesday, April 12, 2016

PANAGSAGANA TI FIESTA 2016 ITI ILI, IMPAKAUNA NI MAYOR EDIBOY

Cabugao, Ilocos Sur – Kalpasan ti Flag Ceremony iti Abril 11, 2016, nagsarita  ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. kadagiti kameng ti Pamilia-LGU ken dadduma pay a kameng ti Opisina nga adda iti salinong ti LGU iti panamagsagana ti amin  iti pannakaselebrar ti Cabugao Ragsak Festival 2016 ( Abril 21-27, 2016).

Kanaig daytoy, inawagan ni Mayor Ediboy ti imatang ti Kapolisan ken ti Bureau of Fire Protection (BFP)-Cabugao pakaseknan iti pannakinamingda kadaytoy a dakkel nga aktibidad ti ili agraman dagiti mabukel a Fiesta Committee 2016  a kangrunaan a katinnulong ti Munisipio iti pannakarambak ti Panagpiesta ti ili. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment