Wednesday, March 12, 2014

MAIKA-7 A KAGAWAD, NAGSAPATA KEN NI MAYOR EDIBOY

Cabugao, Ilocos Sur – Nagsapata ni Kagawad Amado Belen,  agindeg iti  Barangay Sabang, Cabugao, Ilocos Sur ken ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. a mainayon a kabarbaro nga Opisiales ti nadakamat a barangay idi Marso 5, 2014.


Naapointaran  ni Kagawad Belen  a mangkompleto ti bilang dagiti Barangay Kagawad iti nadakamat  a Barangay  babaen iti panagtakem ni dati a 1st Kagawad Atilano C. Saquiton a Punong Barangay ti Barangay Sabang.

Pinagsapata ni Mayor Ediboy ni Kagawad  Belen  iti imatang dagiti kaduana nga Opisiales ti Barangay Sabang iti Opisina ti Municipal Chief Executive iti dayta a petsa. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment