Friday, February 1, 2013

INSPEKSION TI MAI-PROYEKTO NGA FMR ITI 2 A BRGYS., NAARAMID

Cabugao, Ilocos Sur – Nagturong ti Inspection and Validation Team a naggapu iti DA-RFU 1, San Fernando City, La Union idi Enero 31, 2013 iti dua a barangay: Brgy. Margaay ken Brgy. Salapasap a disso ti  masemento a kalsada babaen ti panagkammayet ti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ken ti Departamento ti Agrikultura (DA).

Binayabay da MPDC Florante Jara ken Mr. Edgar S. Balangatan, AT/DA LGU dagiti Validators a pannakabagi ti Engineering Department, DA-RFU 1, San Fernando City, La Union nga isuda Ms. Gilda Cafa, Ms. Divina Sung-ag ken Ms. Eden Ruth Lues.


Iti pannakapasayaat dagiti agtugmok a kalsada ti Brgy. Margaay ken Brgy. Salapasap ket mangitunda ti pagnam-ayan dagiti mannalon ken bumarangay nangruna iti panagiruaran ti produktoda. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment