Tuesday, February 5, 2013

FINANCIAL ASSISTANCE TI MEAT VENDORS, NARUK-ATAN

Cabugao, Ilocos Sur – Naited ti Financial Assistance kadagiti Opisiales/Kameng ti Cabugao Meat Vendors Association idi Pebrero 4, 2013 iti mismo nga Opisina ti Hepe Ehekutibo ti LGU-Cabugao.

Indauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. a kaduana ni Vice Mayor Danny Q. Gazmen a nangyawat ti pakabuklan ti P300,000  kadagiti Opisiales ti Asosasion.


Daytoy a gannuat ket paset ti programa ti Gobierno Munisipal a mangtulong kadagiti asosasion tapno maidur-asda ti sektor-da a makatulong iti kamkamengda ken sapasap nga umili ti Cabugao.
Nakiragup met itoy a pannakaited ti Financial Assistance da SB Member Josefina S. Vallejo, SB Member Benedict M. Savellano, SB Member Dr. Dr. Jemaima S. Tan-Yee, SB Member Carlos V. Sison ken ABC President, Brgy. Captain  Teddy U. Soller. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment