Tuesday, August 25, 2015

DUA A BRGY. OFFICIALS, NAGSAPATADA KEN NI MAYOR EDIBOY

Cabugao, Ilocos Sur – Nagsapata ti dua a barangay officials iti dua a barangay idi Agosto 17, 2015 iti Opisina ni Mayor Edgardo “Ediboy”  S. Cobangbang, Jr. babaen iti panangannong ni Mayor Ediboy.

Nagsapata ni Mr. Norlie S. Silvania a kas Acting Punong Barangay ti Barangay Dardarat maigapu iti panag-leave ni Punong Barangay Charles F. Garcia idinto ta nagsapata  met ni Kagawad Efren S. Garcia iti Barangay Baclig, Cabugao, Ilocos Sur ken ni Mayor Ediboy iti dayta a petsa ta sinukatanna ni nag-Barangay Kagawad Arnel Maximiano Ilar ti nadakamat a barangay. 


Iti nadakamat nga oath-taking ceremony iti Opisina ti Ama ti Ili, inimatangan dagiti padada nga opisiales ti barangay dagitoy a nagsapata, kabagianda  ken kasta metten  a nagatendar ni MLG Officer Constancia L. Quinola ti DILG iti panasao a seremonia ti panagsapata. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment